Nej, när systemet fungerar normalt, under normal drift upplever man inget lagg och ingen fördröjning mellan det att kommandot sänds från appen och till det att enheten svarar.

Ex att en lampa tänds när du klickar i appen sker direkt.