Insikter

Det bästa du kan göra för miljön är att vara medveten.

Med vårt system får du enkla och tydliga insikter över hur din bostad används men även över ditt och familjens klimatpåverkande beteende.

Med hjälp av dessa insikter ökar medvetenheten hos er och förutsättningarna för att faktiskt vidta några åtgärder som sparar på miljön ökar kraftigt.

Automationer

Systemet kan per automatik stäng av apparater som inte använts under en längre period. Ex om alla lämnar hemmet kan systemet stänga av belysning, tv och musik och på så sätt spara in på miljön. Med vårt system lyser inte lamporna i onödan. Det är också en klimatsmart åtgärd som kommer med ett intelligent hem.